Than hoạt tính gáo dừa iodine > 1000
Post on 15-08-2018 04:50:55 AM
Price : 500 đ

Sản phẩm than hoạt tính gáo dừa iodine > 1000 được đánh giá tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm theo các tiêu chí về vật lý và hóa học cụ thể như hình dạng, tỉ trọng, màu sắc và các chỉ số hóa học cụ thể.

Than hoạt tính gáo dừa iodine > 700
Post on 15-08-2018 04:41:12 AM
Price : 500 đ

Than hoạt tính gáo dừa iodine >700 là sản phẩm của công ty cổ phần than hoạt tính toàn cầu, có những đặc điểm chung về kỹ thuật, phương pháp sản xuất, phạm vi ứng dụng, ưu điểm và những khuyến cáo khi sử dụng sản phẩm.

Than hoạt tính gáo dừa hạt 4x8
Post on 28-04-2018 02:46:28 AM
Price: Contact

Chuyên phân phối: máy linh kiện trang thiết bị ngành lọc;
bán buôn, bán lẻ toàn quốc
1. Tư vn:: thi công xử lý nước- khí thải công nghiệp, gia đình;
2. Bán và phân phi: các thiết bị lọc- máy lọc nước tinh khiết R.O công nghiêp và gia đình;
3. Kh mùi: phòng hôi, mốc, ẩm trong phòng khép kín, phong thủy;

Than hoạt tính gáo dừa 6x12 mesh
Post on 28-04-2018 01:00:12 AM
Price: Contact

Chuyên phân phối: máy linh kiện trang thiết bị ngành lọc;
bán buôn, bán lẻ toàn quốc
1. Tư vn:: thi công xử lý nước- khí thải công nghiệp, gia đình;
2. Bán và phân phi: các thiết bị lọc- máy lọc nước tinh khiết R.O công nghiêp và gia đình;
3. Kh mùi: phòng hôi, mốc, ẩm trong phòng khép kín, phong thủy;

Than hoạt tính gáo dừa dạng hạt
Post on 28-04-2018 12:57:44 AM
Price: Contact

Chuyên phân phối: máy linh kiện trang thiết bị ngành lọc;
bán buôn, bán lẻ toàn quốc
1. Tư vn:: thi công xử lý nước- khí thải công nghiệp, gia đình;
2. Bán và phân phi: các thiết bị lọc- máy lọc nước tinh khiết R.O công nghiêp và gia đình;
3. Kh mùi: phòng hôi, mốc, ẩm trong phòng khép kín, phong thủy;

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second